Čo všetko sa robí s podrezaným murivom

Murivo je stavebný materiál, ktorý pozostáva z kameňov a malty. Kamene použité v tomto stavebnom materiáli sú zvyčajne rezané a vyrezávané tak, aby zapadli do požadovaného vzoru. Tieto kamene sú potom usporiadané a spojené pomocou malty na stavbu rôznych štruktúr, ako sú domy, pamätníky, chrámy a paláce. Proces odstraňovania kameňov z muriva je známy ako podrezanie. Podrezanie je technika používaná na bezpečné odstraňovanie kameňov z konštrukcie bez poškodenia integrity konštrukcie. Podrezanie muriva je technika používaná na bezpečné odstraňovanie kameňov z konštrukcie bez poškodenia integrity konštrukcie. Za týmto účelom murári najskôr odštípajú kameň zo zadnej strany, aby sa za kameňom vytvoril dutý priestor. Potom kameň spredu vytesajú, aby oslabili jeho štrukturálnu pevnosť.

Podrezávanie muriva

Keď ho dostatočne oslabia, môžu odstrániť kameň bez toho, aby spôsobili akékoľvek štrukturálne poškodenie zvyšku steny. Podrezanie môže oslabiť štrukturálnu integritu kameňa; pri nesprávnej aplikácii to môže byť nebezpečné. Pri zodpovednom použití vám podrezanie umožňuje odstrániť kamene bez toho, aby došlo k akémukoľvek štrukturálnemu poškodeniu zvyšku steny. Ak sa však táto technika vykoná nesprávne – napríklad oslabením celej časti steny – môže mať katastrofálne následky. Z tohto dôvodu niektorí murári váhajú s vykonaním podrezania, ak im ich šéf nedovolí opraviť škody spôsobené procesom podrezania. Okrem odstraňovania sa táto technika používa aj pri reštaurátorských prácach, keď staré konštrukcie potrebujú nové prvky. pridané k nim. Napríklad murár môže chcieť pridať okenný rám na starý kamenný dom, ktorý ho nemá.

Murárska Stena

Aby tak urobil, pokúsi sa odstrániť časť kamennej steny, kde chce nainštalovať okenný rám. Umožní mu to nainštalovať prvok na starú budovu bez toho, aby narušil jej historickú integritu alebo dizajn. Podrezanie však môže dramaticky zmeniť pôvodný vzhľad kameňa, pretože oslabuje jeho štrukturálnu integritu. Podrezávanie je dôležitá technika, ktorá umožňuje murárom bezpečne odstraňovať kamene bez toho, aby spôsobili akékoľvek poškodenie. Pri používaní tejto techniky však musíte byť opatrní – najmä pri obnove starej štruktúry alebo pri pridávaní nových funkcií. Podrezanie môže dramaticky zmeniť vzhľad starej konštrukcie a oslabiť jej štrukturálnu integritu, ak sa vykoná nesprávne.