Nezařazené

Energetické ohodnotenie stavieb

Každá budova, či už staršia alebo úplne čerstvá novostavba musí spĺňať niekoľko zákonom stanovených parametrov, noriem a ďalších podmienok, bez ktorých nemôže byť využívaná. O tom, že k samotnému začiatku stavania je potrebné získať súhlas od stavebného úradu ani nie je potrebné hovoriť, avšak aj po získaní tohto súhlasu a postavení stavby je nevyhnutné splniť ešte zopár požiadaviek. Veľmi dôležitou podmienkou, ktorú je povinný splniť každý majiteľ novej stavby, je získanie kolaudačného rozhodnutia. Kolaudácia je úradný proces, o ktorého vykonanie je možné požiadať na príslušnom stavebnom úradne v mieste vášho bydliska, resp. v mieste, kde sa nachádza postavená stavba. V rámci kolaudácie sa kontroluje splnenie všetkých bezpečnostných noriem a ďalších detailov, ktorých odchýlky a nedostatky by mohli spôsobiť pri využívaní danej budovy určité riziko.

kolaudačný súhlas

Pokiaľ sú všetky bezpečnostné normy a ostatné parametre splnené, stavený úrad vydá majiteľovi stavby kolaudačný súhlas, na základe ktorého môže byť budova využívaná. Súčasťou kolaudačného procesu je taktiež veľmi dôležitý krok, na základe ktorého sa kontroluje energetická certifikácia budov. Tento kontrolný proces spočíva v tom, že sa stavba hodnotí z hľadiska energetických vlastností a skúma sa to, či budova spĺňa minimálne potrebné normy a požiadavky na energetickú hospodárnosť.

energetický certifikát

Na základe zistených parametrov a hodnôt sa potom každá stavba zaradí do energetickej skupiny, ktoré sa rozdeľujú podľa označenia do energetických tried písmenami abecedy od A až po G. To, do ktorej energetickej skupiny konkrétna budova spadá a zároveň aj to, či spĺňa požadované normy energetickej hospodárnosti je následne uvedené vo vyhodnotení, ktorého oficiálnym dokumentom je energetický certifikát. Získanie takéhoto energetického certifikátu je povinnosťou, ktorá musí byť k získaniu kolaudačného súhlasu doložená, pretože v inom prípade nie je možné stavbu skolaudovať.